JSON ja XML

JSON

JSON (Javascript Object Notation) on yksinkertainen avoimen standardin tiedostomuoto tiedonvälitykseen. Nimestään huolimatta se on Javascriptistä riippumaton. JSON internet media type (MIME) on yleensä application/json ja tiedostopääte .json.

Esimerkki JSON:ista:

        
{
  "quiz": [
    {
      "question": "Miksi kutsutaan koodiin sijoitettuja kuvauksia, jotka eivät ole osa suoritettavaa koodia, vaan kertovat lausekkeiden toiminnan?",
      "choices": [
        "Muistiinpanoja",
        "Kommentteja",
        "Lainauksia",
        "Vertailuja"
      ],
      "type": "single",
      "answer": "1",
      "summary": "Kommentit eivät ole suoritettavaa koodia, vaan tekijänsä merkintöjä jotka selkeyttävät rakennetta ohjelmakoodia lukevalle henkilölle."
    }
  ]
}
        
      

JSON-harjoitus

Tee oma versiosi monivalintakyselystä hyödyntäen alla mainittua JSON-tiedostoa. Voit toteuttaa yhden tai useamman seuraavista tai lisätä jotain muuta mitä ei ole mainittu:

JSON-esimerkki

Tarvittava tiedosto: quiz.json tai quiz-multiple.json

Harjoitus vaatii palvelinympäristön toimiakseen.

Harjoituksen vaatima fetch-kutsu

Edellyttäen että tiedostot ovat samalla tasolla samassa kansiossa, käyttäen fetch-metodia:

        
fetch("./quiz.json")
.then(response => {
  if (!response.ok) {
    throw new Error(response.status);
  }
  return response.json();
})
.then(json => {
  // tee jotakin json:illa
})
.catch(err => {
  console.log(err);
});
        
      

XML

XML (Extensible Markup Language) on merkintäkielen standardi, joka määrittää tietojen merkintämuodon loogisella rakenteella. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen että tiedostomuotona dokumenttien tallentamiseen. Internet media type on yleensä application/xml ja tiedostopääte .xml.

Esimerkki XML:stä:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root>
  <quiz>
  <question>Miksi kutsutaan koodiin sijoitettuja kuvauksia, jotka eivät ole osa suoritettavaa koodia, vaan kertovat lausekkeiden toiminnan?</question>
  <choices>Muistiinpanoja</choices>
  <choices>Kommentteja</choices>
  <choices>Lainauksia</choices>
  <choices>Vertailuja</choices>
  <type>single</type>
  <answer>1</answer>
  <summary>Kommentit eivät ole suoritettavaa koodia, vaan tekijänsä merkintöjä jotka selkeyttävät rakennetta ohjelmakoodia lukevalle henkilölle.</summary>
  </quiz>
</root>
        
      

XML-harjoitus

Tee oma versiosi monivalintakyselystä hyödyntäen alla mainittua XML-tiedostoa. Voit toteuttaa yhden tai useamman seuraavista tai lisätä jotain muuta mitä ei ole mainittu:

XML-esimerkki

Tarvittava tiedosto: quiz.xml tai quiz-multiple.xml

Harjoitus vaatii palvelinympäristön toimiakseen.

Harjoituksen vaatima fetch-kutsu

Edellyttäen että tiedostot ovat samalla tasolla samassa kansiossa, käyttäen fetch-metodia:

        
fetch("./quiz.xml")
.then(response => {
  if (!response.ok) {
    throw new Error(response.status);
  }
  return response.text();
})
.then(data => {
  const parser = new DOMParser();
  const xml = parser.parseFromString(data, 'application/xml');
  // tee jotakin xml:llä jota voidaan nyt käsitellä kuin DOM-puuta
})
.catch(err => {
  console.log(err);
});