Henkilötunnuksien uudet välimerkit

Uudet säännöt jotka koskevat henkilötunnuksia Suomessa (arvioitu voimaantulo kirjoitushetkellä 2024 huhtikuu)1. Jos testaus suoritetaan hyväksyttävästi, palautetaan true, päinvastaisessa tapauksessa palautetaan false.

Testaus

Tarkista
Henkilötunnus:...
  Validi hetu Validi 1800-luvun hetu Validi 1900-luvun hetu Validi 2000-luvun hetu  
  ... ... ... ...  
DVV:n kuvitteelisia testihenkilöitä2
010594Y9032 ... ... ... ...
010594Y9021 ... ... ... ...
010594Y9021 ... ... ... ...
020594X903P ... ... ... ...
020594X903P ... ... ... ...
020594X902N ... ... ... ...
030594W903B ... ... ... ...
030694W9024 ... ... ... ...
040594V9030 ... ... ... ...
040594V902Y ... ... ... ...
050594U903M ... ... ... ...
050594U902L ... ... ... ...
010516B903X ... ... ... ...
010516B902W ... ... ... ...
020516C903K ... ... ... ...
020516C902J ... ... ... ...
030516D9037 ... ... ... ...
030516D9026 ... ... ... ...
010501E9032 ... ... ... ...
020502E902X ... ... ... ...
020503F9037 ... ... ... ...
020504A902E ... ... ... ...
020504B904H ... ... ... ...

Lähteet

  1. Alkuperäinen artikkeli: Uudet välimerkit...
  2. Excel-taulukko johon löytyy linkki tältä DVV:n sivulta.