CURRICULUM VITAE

Tarmo Turunen

Kontiotie 5 A 7
90530 Oulu
Finland

Kyvyt

 • Informaatiotutkimuksen eri alojen tuntemus - bibliografia, luettelointi, tiedon etsiminen
 • Erittäin hyvä englannin kielen hallinta
 • Verkkosivujen tekeminen käyttäen standardeja kuten HTML, XHTML, XML, DOM, CSS ja Javascript, PHP:n ja SQL:n lisäksi
 • Perustiedot seuraavista: C, C++, QT, QT Creator, QT Designer, Glade, Maemo, Android, Linux, Subversion, Java, Java Server Page, Java EE, Swift, Markdown, Git
 • Tietokoneiden ja tärkeimpien ohjelmien tuntemus
 • Kokemusta dokumennoinnista, kääntämisestä, testaamisesta, asiakaspalvelusta

Suodata työhistoria

TYÖHISTORIA

2015 Töissä Innowisellä.
2012-2015 Töissä TimerGPS:llä.

Tänä aikana työskentelin TimerGO:n parissa. TimerGO on hevosurheilun ammattilaisille ja harrastajille suunnattu verkkopohjainen tallinhallintaohjelma, jolla voi pitää kirjaa erilaisista hevosurheiluun liittyvistä asioista. Ohjelma täydentää itse varsinaista tuotetta, joka on TimerGPS-mittauslaite.

2008-2010 Töissä Plainplayllä. Työskentelin pääasiassa erilaisten internettiin liittyvien juttujen kanssa, kuten: AJAX, LAMP, SQL, PHP, (X)HTML, XML, Javascript (sekä erilaiset kirjastot, pääasiassa Yahoo UI), CSS. Lisäksi toimin konsulttina, auttaen asiakasfirmoja muun muassa (mutta ei ainoastaan) dokumentoinnissa, lokalisaatiossa, projektisuunnittelussa, versionhallinnoinnissa (Subversion), sekä mentoroiden työntekijöitä näissä asioissa.

Konsultointityön tuloksena syntyi Dooranet, pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu verkkopohjainen taloudenhallintaohjelma. Dooranetin omistaa nykyään Eebu. Ei enää käytössä (2022)?

2006 Useiden freelance-käännösten teko Oulun yliopiston Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitokselle.
2001 Raportin englannin kielen kieliasun tarkistaminen informaatiotutkimuslaitokselle.
Kesätyö Kontinkankaan sairaalassa. Toimistoapulaisena, joka vastasi sihteerin töistä, inventaariosta ja kirjastosta (mukaanlukien lahjoitettujen (ei-lääketieteellisten) kirjojen luetteloimisen).
2000 Kesätyö Kontinkankaan sairaalassa. Toimistoapulainen, joka vastasi lääketieteellisen kirjaston uudelleenluetteloinnista ja -kortistoinnista (kortteina, tietokantaan ja luettelona), sekä kokoelman karsimisesta ja täydentämisestä.
1999 Kesätyö Kontinkankaan sairaalassa. Toimistoapulainen vastuualueina sihteerin työt, inventaario ja kirjasto.
Tohtoriväitöskirjan englannin kielen kieliasun tarkistaminen.
1996 Kolme kuukautta Oulun yliopiston Tutkimuspalveluyksikössä. Tavallisen toimistotyön lisäksi tehtäviin kuului yhteydenpito EU:n kanssa, tekstien kääntäminen englannista suomeen ja toisin päin.
1988-1990 Posiolla työskennellen jokaisessa seuraavassa kuusi kuukautta (eli yhteensä 24 kuukautta)...
 • Matkailuneuvonnassa, joka palvelee myös museona (kahteen otteeseen)
 • Kirjastossa (asiakaspalvelu, lainaukset)
 • Rakennustoimistossa (toimistoapulainen)
1987-1988 Kouluapulainen kuuden kuukauden ajan.
1986 Kuusi kuukautta Posion matkailuneuvonnassa.

KOULUTUS

2001 Filosofian maisteri, pääaine englantilainen filologia, sivuaineina informaatiotutkimus ja aate- ja oppihistoria

KURSSIT

2022 Eezy Työllisyyspalvelun järjestämä Automotive Code Now Pro-työvoimakoulutuskurssilla. Koska kurssi oli raskaasti Qt-painotteinen, niin läpi käytiin seuraavat: Javascript, C++, Qt ja QML. Harjoittelu Viopella.
2020 Opiframen Pilvipalveluosaaja-työvoimakoulutuskurssi. Aiheena Azure. Harjoittelu Finpedalla.
2019 Buutti Javascript Trainee-työvoimakoulutuskurssi.
2018 Buutti React Developer-työvoimakoulutuskurssi.
2017-2018 Opiframen iOS-kehittäjä työvoimakoulutuskurssi.
2016-2017 Opiskelu OSAO:lla työvoimakoulutuskurssilla, aiheena Verkkokaupan osaaja. Kurssin osa-alueita olivat asiakaspalvelu, sähköinen kaupankäynti, ja verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito. Työharjoitteluosuus Digizerillä.
2015 LAMP-kurssin jatkokurssilla, tällä kertaa aiheena Java ja Java EE.

Osallistuminen lyhyeen PERL-kurssiin.
2014 OAMK:n toteuttamalla LAMP-kurssilla joka on suunnattu jo ammatikseen ohjelmoiville koodareille.
2011 PSK Servicen toteuttamalla QT-ohjelmointikurssilla. Aihepiirit kattavat seuraavanlaisia asioita: C, C++, Linux, QML, QT, QT Creator, QT Designer, Android, Java, Scrum, JUnit-testausta. Kurssiin liittyvä harjoittelu TimerGPS:llä.
2006-2007 Osallistuminen työvoimatoimiston järjestämälle Mobiiliohjelmointi Linuxilla-kurssille, joka painottui Maemo-ympäristöön ja Gtk-ohjelmointiin. Kurssiin liittyvä työharjoittelu Plainplayllä.
2005-2006 Osallistuminen Humanistien täydennyskoulutuskurssille. Harjoittelu Oulun yliopistolla Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitoksella avustamassa englanninkielisten tekstien, artikkeleiden ja hakemusten käännöksissä ja tarkistuksissa.
2003-2005 Kuuden kuukauden TestX-kurssille osallistuminen: aiheina testaus ja ohjelmointi. Työharjoittelu Flextronicsilla verkkopohjaisten intranettyökalujen parissa. Esimerkkeinä seuraavaa:
 • Ohjelmistojulkaisujen verkkopohjainen versionhallintajärjestelmä (vanha versio jota korjattiin virheiden osalta ja uusi versio uusine juttuineen).
 • LDAP-pohjainen kirjautumisjärjestelmä.
 • Hierarkkinen tilauskantajärjestelmä, jossa työntekijä tekee tarviketilauksen ja tilaus menee hänen pomolleen hyväksyttäväksi tai hylättäväksi...tätä jatkuu ketjua ylöspäin kunnes tulee lopullinen hyväksyvä tai kieltävä vastaus: kaikki ketjun varrella olleet saavat vastauksen tehdystä myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä.
 • Tilastollinen analyysi ohjelmistojulkaisuista.
Lisäksi dokumentointia ja kääntämistä.
2002-2003 Web Pro-ohjelmointikurssin jälkimmäiseen puoliskoon osallistuminen. Työharjoittelu Oulusoftissa, jossa pääasiassa tein kurssipalautejärjestelmän uusiksi PHP:llä ja siihen liittyvän Access-raportointitietokannan. Muut tehtävät sisälsivät dokumentointia, käännöstöitä, Norton Ghost:in käyttöä ja auttamista Web-ohjelmointiin liittyvissä kysymyksissä.
2002 Web Pro-ohjelmointikurssin ensimmäiseen puoliskoon osallistuminen. Kyseisellä kurssilla käsiteltiin perustoimisto-ohjelmien käyttöä, tietokonerautaan tutustumista, Visual Basic-ohjelmointia ja tietokantoja. Kyseisen kurssin toisella puoliskolla aiheina olivat Java ja Java Server Pages-ohjelmointi sekä tietokannat (SQL).

HARRASTUKSET JA MUUTA